QUẢN LÝ TÊN MIỀN -- IDC MIỀN NAM - VNPT DATA
Đăng nhập
Username:
Mật khẩu:
Ghi nhớ ?


IDCMN - VVNPT Data DNS Management
Chào mừng đã đến với Quản lý tên miền -- IDC Miền Nam - VNPT-Data - Quản lý DNS cho Domain của quý khách. Chúng tôi cung cấp dịch vụ DNS tốt nhất và hoàn toàn miễn phí:

Các tính năng của DNS:
- A Record (IP Address), CNAME (Alias), MX (Mail)


Copyright © 2015 by IDC-MN/VNPT-Data. All Rights Reserved.